+PRISTATYMO SĄLYGOSPRISTATOME VISOJE LIETUVOJE
+APŽIŪRĖK PREKĘ PARDUOTUVĖJEVILNIUJE Šimulionio g. 3
 

Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši privatumo politika reglamentuoja internetinės parduotuvės www.terariumai.lt (toliau – e-parduotuvė) lankytojo ir/arba e-parduotuvės pirkėjo (toliau – Jūs) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

1.2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

1.3. E-parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad e-parduotuvė juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

1.4. E-parduotuvė vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

1.4.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

1.4.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

1.4.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:

1.4.3.1. Duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis naudojimosi e-parduotuvės Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių;

1.4.3.2. Sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;

1.4.3.3. E-parduotuvė yra įpareigota tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;

1.4.3.4. Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia e-parduotuvė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.

1.4.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

1.4.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

1.4.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

1.4.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

1.5. Naudotis e- parduotuvės paslaugomis gali:

1.5.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

1.5.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;

1.5.3. juridiniai asmenys;

1.5.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.6. Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. "cookies"). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Naudodamasis e-parduotuve sutinkate su tuo, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1. E-parduotuvėje pateikiami Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita el. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

2.1.1. apdoroti Jūsų užsakymus;

2.1.2. išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);

2.1.3. spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

2.1.4. vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

2.1.5. tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.2. Registracijos e- parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

2.3. Tvarkydama ir saugodama Jūsų asmens duomenis e-parduotuvė įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

2.4. E-parduotuvė gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Jūsų asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1. E-parduotuvė pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:

3.1.1. tik šio dokumento 2.1. punkte minimiems tikslams įgyvendinti;

3.1.2. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4. Asmens duomenų pakeitimas, atnaujinimas ar panaikinimas

4.1. Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

4.2. Jūs turite teisę bet kada paprašyti panaikinti savo asmens duomenis parašydamas laišką el.paštu  biuras@akvariumai.lt su prašymu ištrinti Jūsų duomenis iš mūsų duomenų bazės. 

5. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

5.1. Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę:

5.1.1. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų;

5.1.2. nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.

5.2. E-parduotuvė, gavusi Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami el. paštu biuras@akvariumai.lt .

6. Privatumo politikos keitimas

6.1. E-parduotuvė turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama e-parduotuvėje.

6.2. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami e-parduotuvės sistemoje.

6.3. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu biuras@akvariumai.lt ) su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis e-parduotuvės paslaugomis.

6.4. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.

 

×
×
×
×

Pristatymo sąlygos

Pristatome visoje Lietuvoje

Pinigų grąžinimas

×

Pinigų grąžinimas

100% saugumas

Pinigų grąžinimo garantija 100%

Siekiant, kad mūsų klientams nekiltų abejonių dėl to, kai pasirinkta terariuminė prekė netiks ar neatitiks Jūsų lūkesčių, mes drąsiai suteikiame galimybę be ilgų procedūrų susigrąžinti savo pinigus arba pakeisti įsigytą prekę į naują.

 

"Mums svarbiausia pateisinti Jūsų lūkesčius"

Apžiūrėk prekę parduotuvėje

×

Apžiūrėk prekę parduotuvėje

Šimulionio g. 3, Vilnius

Darbo laikas:
I-V 10 - 19 val. (13 - 14 val. pietų pertrauka)
VI 10 - 16 val.
VII nedirbame
Telefonas:
+370 (5) 2195607
+370 64059757
 

×