+PRISTATYMO SĄLYGOSPRISTATOME VISOJE LIETUVOJE
+APŽIŪRĖK PREKĘ PARDUOTUVĖJEVILNIUJE Šimulionio g. 3
 

Prekių pirkimo - pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir UAB „Stalma“ (toliau – Pardavėjas) teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes internetinėje parduotuvėje www.terariumai.lt (toliau – e-parduotuvė).
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ar pildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus, informuodamas apie tai Pirkėją e-parduotuvės tinklalapyje.

1.3. E-parduotuvėje prekes užsisakyti gali: 
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. juridiniai asmenys;
1.3.3. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

1.4. Taisyklės yra sudaromos tik nacionaline kalba ir taikomos sudarant bet kokias sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Prekių pardavimo.
2. Asmens duomenų apsauga.

2.1. E-parduotuvėje prekes užsisakyti Pirkėjas gali:
2.1.1. užsiregistruodamas e-parduotuvėje – įvesdamas registracijos formoje prašomus duomenis;

2.1.2. be registracijos – įvesdamas užsakymo formoje prašomus duomenis.
2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.
2.3. Pirkėjas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo e-parduotuvėje tikslu ir Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.4. Pirkėjas, užsiregistruodamas e-parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.
2.5. Asmens duomenys trečioms šalims yra neteikiami.
3. Pirkėjo teisės, atsakomybė ir įsipareigojimai.

3.1. Pirkėjas turi teisę užsisakyti prekes e-parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios e-parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
3.2. Pirkėjas yra atsakingas už pateiktų asmens duomenų teisingumą.

3.3. Pirkėjas yra atsakingas už savo prisijungimo prie e-parduotuvės duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs Pirkėjo duomenimis, šis asmuo laikomas Pirkėju.
3.4. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neatskleisti prisijungimo duomenų trečiosioms šalims. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant raštu informuoti apie tai Pardavėją e-parduotuvėje nurodytu  Pardavėjo el. paštu.

3.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
3.6. Pirkėjas, naudodamasis e-parduotuve, sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

4. Pardavėjo teisės, atsakomybė ir įsipareigojimai.

4.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo e-parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

4.2. Pardavėjas atsakingas už e-parduotuvėje pateiktą informaciją ir Pirkėjo informavimą esant jos pasikeitimams.

4.3. Pardavėjas atsakingas už e-parduotuvėje Pirkėjo įsigytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu, kaip aprašyta šių Taisyklių 6.3. punkte.

4.4. Pardavėjas neatsako už padarinius, jeigu Pirkėjas registracijos ar prekių užsakymo formoje nepateikia tikslių asmens duomenų  arba pateikti duomenys yra neteisingi.

4.5. Pardavėjas neatsako už informaciją ar vykdomą veiklą kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų, kurių nuorodos yra patalpintos e-parduotuvėje bei tų tinklalapių neprižiūri ir nekontroliuoja.

4.6. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.7. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą e-parduotuvės registracijos formoje.
5. Prekių užsakymas ir atsiskaitymas.

5.1. E-parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, išskyrus atvejus, kai vykdomi profilaktiniai techniniai atnaujinimo darbai, apie kuriuos Pirkėjas informuojamas iš anksto e-parduotuvės tinklalapyje.  
5.2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas e-parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką su nurodytais apmokėjimui būtinais duomenimis Pirkėjo nurodytu el. paštu. 
5.3. Prekių kainos e-parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos įskaitant PVM.
5.4. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas.

5.5. Užsakius prekes e-parduotuvėje ir negavus apmokėjimo už prekes per 3 darbo dienas, užsakymas anuliuojamas.

5.6. Užsakius prekes e-parduotuvėje ir gavus apmokėjimą už prekes, pradedama formuoti prekių siunta ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas. 

5.7. Pardavėjas pasilieka teisę reikalauti iš Pirkėjo dalinio arba pilno avansinio apmokėjimo.

6. Prekių pristatymas.

6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.
6.2. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas. 
6.3. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes Atsiskaitymo ir pristatymo sąlygose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra užsakytų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių, aplinkybių.

6.4. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją e-parduotuvėje nurodytais Pardavėjo kontaktiniais duomenimis, jeigu siuntoje pateikiamos Pirkėjo neužsakytos prekės, netinkamas jų kiekis arba nepilna prekės komplektacija. 
7. Prekių garantijos ir grąžinimas.

7.1. Pardavėjas prekėms suteikia kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos prekių aprašymuose.
7.2. Pardavėjui prekėms nesuteikus kokybės garantijos, galioja garantija, numatyta atitinkamuose teisės aktuose.

7.3. Pardavėjas neatsako, jeigu e-parduotuvėje įsigytos prekės spalva skiriasi nuo realios prekių spalvos dėl Pirkėjo naudojamo kompiuterio monitoriaus nustatymų.

7.4. Parduotos nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos kaip aprašyta Prekių garantijos, keitimo ir grąžinimo taisyklėse bei vadovaujantis LR Ūkio ministro įsakymo dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

8. Komunikacija ir rinkodara.

8.1. Pardavėjas savo nuožiūra e-parduotuvėje gali vykdyti akcijas.
8.2. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjui jo kontaktiniais duomenimis, nurodytais registracijos ar prekių užsakymo formoje.
8.3. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjui e-parduotuvėje nurodytais  Pardavėjo kontaktiniais duomenimis.
8.4. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo negautus pranešimus, esant paslaugų tiekėjų teikiamų paslaugų ryšio ar kitokiems sutrikimams.

9. Baigiamosios nuostatos.

9.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
9.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

×
×
×
×

Pristatymo sąlygos

Pristatome visoje Lietuvoje

Pinigų grąžinimas

×

Pinigų grąžinimas

100% saugumas

Pinigų grąžinimo garantija 100%

Siekiant, kad mūsų klientams nekiltų abejonių dėl to, kai pasirinkta terariuminė prekė netiks ar neatitiks Jūsų lūkesčių, mes drąsiai suteikiame galimybę be ilgų procedūrų susigrąžinti savo pinigus arba pakeisti įsigytą prekę į naują.

 

"Mums svarbiausia pateisinti Jūsų lūkesčius"

Apžiūrėk prekę parduotuvėje

×

Apžiūrėk prekę parduotuvėje

Šimulionio g. 3, Vilnius

Darbo laikas:
I-V 10 - 19 val. (13 - 14 val. pietų pertrauka)
VI 10 - 16 val.
VII nedirbame
Telefonas:
+370 (5) 2195607
+370 64059757
 

×